A PCRE internal error occured. This might be caused by a faulty plugin

Dobrodošli na wiki [[http://www.slackware-srbija.org/|srpske Slackware zajednice]]. Za izmenu sadržaja je neophodno registrovati nalog. Pre uređivanja ili dodavanja sadržaja poigrajte se sa [[wiki:syntax|wiki sintaksom]] u [[playground:playground|igralištu]].

====== MicroEmacs derivati ====== ===== Jasspa MicroEmacs ===== Jasspa MicroEmacs je krosplatformski Emaksoliki tekst editor. Dostupan je za Juniks, različite verzije Windowsa i DOS. http://www.jasspa.com/ ===== Mg ===== Mg je bio poznat kao MicroGnuEmacs dok autor nije promenio ime u Mg na zahtev Ričarda Stalmana. Moderna verzija Mg-a se razvija u okviru OpenBSD projekta. http://homepage.boetes.org/software/mg/ ===== UEmacs/LT ===== UEmacs varijanta koju koristi Linus Torvalds. Baziran je na UEmacs/PK. Nalazi se u aktivnom razvoju i Linus ga i dalje koristi kao primarni editor. http://git.kernel.org/?p=editors/uemacs/uemacs.git;a=summary ===== UEmacs/PK ===== UEmacs varijanta bazirana na MicroEMACS 3.9e. Autor ovog derivata je Petri H. Kutvonen. Linus Torvaldsova verzija je derivat ove verzije. Poslednje izdanje je iz 2005. godine. ftp://ftp.cs.helsinki.fi/pub/Software/Local/uEmacs-PK/ ===== Ersatz Emacs ===== Minimalna i svedena varijanta MicroEmacsa bazirana na verziji 3.6. Poslednje ažuriranje: 2006. godina. http://hunter.apana.org.au/~cjb/Code/


Navigation

* [[:pocetna_strana|Početna strana]] * [[playground:playground|Igralište]] * [[wiki:syntax|Pomoć]]

QR Code
QR Code spisak_softvera:editori:microemacs_derivati (generated for current page)