A PCRE internal error occured. This might be caused by a faulty plugin

Dobrodošli na wiki [[http://www.slackware-srbija.org/|srpske Slackware zajednice]]. Za izmenu sadržaja je neophodno registrovati nalog. Pre uređivanja ili dodavanja sadržaja poigrajte se sa [[wiki:syntax|wiki sintaksom]] u [[playground:playground|igralištu]].

====== Emacs i klonovi ====== ===== GNU Emacs i derivati ===== ==== GNU Emacs ==== Dolazi uz Slack i nalazi se u /e direktorijumu na DVD-u. http://www.gnu.org/software/emacs/ ==== XEmacs ==== Dostupan iz [[http://www.slackbuilds.org|SlackBuilds.org]] repozitorijuma http://www.xemacs.org/ ==== SXEmacs ==== U ovom trenutku izgleda nije dostupan ni iz jednog [[Linkovi:Slack paketi|repozitorijuma sa Slackware paketima]] http://www.sxemacs.org/ ===== Emacs klonovi ===== ==== GNU Zile ==== GNU Zile je lagani i mali Emacs klon. Zile je skraćenica za "Zile Is Lossy Emacs". Pisan je s namerom da bude što sličniji Emacsu sa manjim sistemskim i memorijskim zahtevima. http://www.gnu.org/software/zile/ ==== JOVE ==== JOVE je mali i jednostavan Emaksoliki editor. JOVE znači "Jonathan's Own Version of Emacs". ftp://ftp.cs.toronto.edu/cs/ftp/pub/hugh/jove-dev/ ==== QEmacs ==== Mali Emacs klon sa velikim brojem opcija. Nije u aktivnom razvoju od 2003. godine. Autor je Fabrice Bellard (QEmu). http://bellard.org/qemacs/ ==== MicroEmacs ==== Poznat i kao UEmacs. Originalna verzija se više ne razvija, ali postoje brojni [[Microemacs derivati|derivati]] koji su još aktivni. [[http://web.archive.org/web/20070721094616/http://uemacs.tripod.com/index.html|http://uemacs.tripod.com/]] (Internet Archive) http://www.aquest.com/emacs.htm


Navigation

* [[:pocetna_strana|Početna strana]] * [[playground:playground|Igralište]] * [[wiki:syntax|Pomoć]]

QR Code
QR Code spisak_softvera:editori:emacs (generated for current page)