Dobrodošli na wiki srpske Slackware zajednice. Za izmenu sadržaja je neophodno registrovati nalog. Pre uređivanja ili dodavanja sadržaja poigrajte se sa wiki sintaksom u igralištu.

Kako ukloniti okvir oko naziva desktop ikonica

Slackware Linux je poznat kao distribucija uz koju softver dolazi u neizmenjenom (vanila) izdanju. Ako ste korisnik Xfce grafičkog okruženja, primetili ste da nazivi ikonica koje se nalaze na radnoj površini imaju podlogu određene boje i stepena providnosti (kao na slici):

Želite da uklonite podlogu teksta u nazivu desktop ikonica (kao što ste možda navikli u drugim grafičkim okruženjima ili sistemima)? Sledi kratko uputstvo…

Ukoliko na svom sistemu nemate .gtkrc-2.0 fajl u /home (vašem korisničkom) direktorijumu, kreirajte ga komandom

touch .gtkrc-2.0

(obavezna je tačka ispred imena fajla jer kreiramo skriveni fajl)

a zatim ga otvorite u omiljenom editoru teksta

mousepad ~/.gtkrc-2.0

NAPOMENA: za primer je uzet mousepad tekst editor jer je podrazumevani tekst editor u Xfce grafičkom okruženju ali vi možete koristiti onaj na koji ste već navikli. Takođe, možete otvoriti mousepad editor pa u njemu opcijom „open“ u svom home folderu pronaći .gtkrc-2.0 fajl (pre toga uključiti opciju prikaza skrivenih fajlova), ali se kucanjem komande u terminalu postupak ubrzava. Ukoliko uradite samo drugu navedenu komandu bez prethodnog kreiranja fajla, tekst editor će sam za vas kreirati fajl (ili otvoriti fajl ako već postoji na vašem sistemu).

U fajl unesite sledeće:

style "xfdesktop-icon-view" {

XfdesktopIconView::label-alpha = 0
base[NORMAL] = "#3F6BA4"
base[SELECTED] = "#3F6BA4"
base[ACTIVE] = "#3F6BA4"

fg[NORMAL] = "#ffffff"
fg[SELECTED] = "#ffffff"
fg[ACTIVE] = "#ffffff"
}
widget_class "*XfdesktopIconView*" style "xfdesktop-icon-view"

(unesite na kraj teksta koji se nalazi u fajlu ako on nije prazan).

Izlogujte se i ponovo vratite u sistem. Rezultat je sledeći:

Dakle, dobili smo ikonice čiji nazivi nemaju nikakav okvir, a font kojim je naziv napisan je bele boje sa tankim plavim okvirom fonta (koji služi da bi se font bolje video). Ako želite promeniti boju fonta i boju kojom je oivičen, eksperimentišite sa sledećim parametrima:

base[NORMAL] = "#3F6BA4"
base[SELECTED] = "#3F6BA4"
base[ACTIVE] = "#3F6BA4"
(osnovna boja teksta)

fg[NORMAL] = "#ffffff"
fg[SELECTED] = "#ffffff"
fg[ACTIVE] = "#ffffff"
(boja kojom je tekst oivičen)

a ako ipak želite da imate okvir oko teksta desktop ikonica ali mu želite promeniti providnost vršite promene sledećeg parametra

XfdesktopIconView::label-alpha = 0

(alpha može imati vrednost od 0-255 pri čemu maksimalna vrednost podrazumeva okvir potpuno popunjen bojom, tj. netransparentan, a minimalna vrednost podrazumeva potpuno providan okvir).

Posle svake izmene u ovom fajlu morate se izlogovati i ponovo ulogovati kako bi promene bile vidljive.

Izvor


QR Code
QR Code softver:saveti:xfce_okvir (generated for current page)