Dobrodošli na wiki srpske Slackware zajednice. Za izmenu sadržaja je neophodno registrovati nalog. Pre uređivanja ili dodavanja sadržaja poigrajte se sa wiki sintaksom u igralištu.

Ako koristite Virtualbox onda vam je poznata opcija za postavljanje deljenih foldera. Oni mogu poslužiti za razmenu fajlova između host os-a (sistema na kome je instaliran VirtualBox) i guest os-a (sistema koji je instaliran u VirtualBox-u). Ipak, ovo nekad ume da dovede do problema.

Primer iz prakse

Koristim dual-boot konfiguraciju - Windows 7 i Slackware. Zbog potreba posla kojim se bavim potreban mi je i stariji operativni sistem iz Windows familije - XP. Odlučio sam se za varijantu podizanja XP-a kao gost sistema unutar VirtualBox-a. Podesio sam deljenje fajlova između ovih sistema podešavanjem opcije shared folders unutar VirtualBox-a na Slackware-u (podešeno mi je da se deljeni folder automatski montira prilikom podizanja XP-a). Sticajem okolnosti, instalirao sam VirtualBox i na win7 instalaciji i poželeo da pokrenem već kreiranu virtualnu mašinu - XP koji koristim na Slackware-u. Nakon odabira lokacije gde mi se nalazi taj fajl (virtualna mašina je vdi fajl u mom slučaju) uredno je prepoznata u VirtualBox-u na win7 sistemu ali prilikom pokretanja XP-a pod VirtualBox-om na ovom sistemu naišao sam na problem. VirtualBox se bunio zbog nepostojanja deljenih foldera koje sam postavio na Slackware-u (i koji su u njegovom VirtualBox-u savršeno radili). U čemu je problem? U označavanju particija - Windows particijama dodeljuje slovne oznake a Linux ih montira u odgovarajuće foldere u stablu sistema.

Kako rešiti ovaj problem i primeniti neko univerzalno rešenje?

Veoma lako. U pomoć nam priskače samba servis koji na Linux sistemima služi kao sloj komunikacije između DOS/Windows (i mnogih drugih) sistema i Linux-a i pomoću SMB/CIFS protokola omogućava deljenje fajlova i štampača.

Dakle, potrebno je na Slackware (Linux) računaru podesiti samba konfiguracioni fajl. Otvorite fajl koji se nalazi na lokaciji

/etc/samba/smb.conf

u svom omiljenom editoru teksta (kao root):

#nano /etc/samba/smb.conf

A zatim u njemu dodajte sledeće linije:

[deljeni_folder]
path=/mnt/sda2/deljeni_folder <=ovo je putanja do deljenog foldera na Linux sistemu
workgroup = WORKGROUP
browseable=yes
writable=yes
guest ok=yes

umesto deljeni_folder upišite vaš naziv foldera

Nakon ove promene, snimite fajl a zatim restartujte samba servis komandom:

#/etc/rc.d/rc.samba restart

Pokrenite virtualnu mašinu (XP) kroz VirtualBox, a zatim otvorite NetworkPlaces aplet i potražite deljeni folder unutar WORKGROUP radne grupe (default grupa na XP pro sistemu).

Možete otvoriti i Windows Explorer a zatim u adress bar-u ukucati IP adresu Linux sistema sa putanjom do deljenog foldera

\\xxx.xxx.xxx.xxx\deljeni_folder

QR Code
QR Code saveti:virtualbox_-_deljeni_folderi_uz_pomoc_sambe (generated for current page)