Dobrodošli na wiki srpske Slackware zajednice. Za izmenu sadržaja je neophodno registrovati nalog. Pre uređivanja ili dodavanja sadržaja poigrajte se sa wiki sintaksom u igralištu.

Postupak za sigurno brisanje ćete koristiti u slučajevima kada želite da isključite mogućnost povratka osjetljivih podataka. U svakodnevnom radu, vjerovatno nećete imati potrebu za tim

Ukratko, veoma malo ljudi je upoznato sa postupkom brisanja podataka, iako ga svakodnevno koristimo. Brisanjem određenog skupa podataka standardnim metodama, praktično samo označavamo prostor na disku koji su ti podaci zauzimali dostupnim za nova zapisivanja. Sam postupak zapravo uklanja samo „pokazivač“ (npr. .png slika, .ods tabela ili .mp3 audio datoteka) na te podatke, fizički ostavljajući njihov sadržaj i dalje na disku. Stoga, postoji vjerovatnoća njihovog uspješnog povratka sve dok ne budu prepisani novim sadržajem.

Postoji više metoda za sigurno i konačno uklanjanje podataka, od ekstremnih (fizičko uništavanje diska, demagnetizacija itd.) do onog koji će biti objašnjen u ovom kratkom uputstvu - prepisivanje podataka. Ukratko, metodom „prepisivanja“ podaci koji se žele obrisati, odnosno prostor koji zauzimaju na disku, se prepisuju upotrebom određenog šablona sa slučajnim sadržajem, potom se uklanja i njihov „pokazivač“, mada većina alata nudi mogućnost i ostavljanja „pokazivača“. Postoji mnoštvo šablona u praksi, koji se prvenstveno razlikuju u algoritmu i broju prelaza (broju zapisivanja), samim tim jačini i pouzdanosti. Najpouzdaniji šabloni su obično oni sa najviše prelaza, samim ti i najsporiji. Iako su šabloni sa jednim prelazom najbrži, obično se preporučuje upotreba šablona sa minimalno 3 prelaza.

Pojmovi:

Prepisivanje slobodnog prostora

Kompletan slobodan prostoru na particiji/disku se prepisuje nasumičnim podacima upotrebom određenog šablona. Moguće je vršiti i prepisivanje kompletne particije/diska zajedno sa svim postojećim podacima.

File slack

Da bi ste u potpunosti razumjeli pojam „file slack“, potrebno je određeno razumijevanje postupka čuvanja podataka na disku, pojmova „klaster“ i „sektor“ itd., što u svakom slučaju prelazi okvire ovog uputstva. Ukratko i najednostavnije, file slack je slobodan prostora između kraja jedne datoteke i krajnje granice klastera (najmanja moguća logička jedinica fajlsistema kojoj može biti dodijeljeno čuvanje podataka) koji ta datoteka zauzima. Na primjer: ako snimite datoteku koja zauzima 75% klastera, potom je „obrišete“ standardnom metodom, podaci i dalje ostaju dostupni u tih 75%. Naknadnim zapisivanje, ako se u taj isti klaster snimi datoteka koja zauzima njegovih 50% i dalje preostaje 25% stare datoteke dostupno.

U ovom uputstvu ću koristiti samo dvije alatke - srm i BCWipe. Obje alatke se koriste iz konzole.

srm

Alatka srm je sigurnosno orijentisana varijanta standardne komande rm. Služi za sigurno brisanje podataka sa diska, odnosno njihovo uništavanje bez mogućnosti povratka. Ukratko, srm prepisuje podatke određenim šablonom, a potom vrši njihovo uklanjanje. Ne nudi mogućnost prepisivanja slobodnog prostora na disku. Za Slackware je dostupna SlackBuild skripta.

Alatka se koristi, kao i većina drugih komandi, na sledeći način:

srm [OPCIJA] [DATOTEKA]

Dodatkom opcije –help dobijate spisak svih opcija koje ova alatka nudi:

srm --help

U zavisnosti koji stepen sigurnosti želite primjeniti, interesantne opcije su vam –simple, –openbsd, –dod i –doe (odnosno: -s, -P, -D i -E), poređane po jačini od najslabijeg do najsnažnijeg šablona.

Primjeri:

U primjeru ću koristiti datoteku foobar.txt i folder foobar/.

Brisanje datoteke foobar.txt upotrebom US DoD algoritma sa 7 prelaza/zapisivanja
srm --dod foobar.txt

Odnosno:

srm -D foobar.txt
Brisanje foldera foobar/ upotrebom OpenBSD algoritma sa 3 prelaza/zapisa
srm --openbsd --recursive foobar/

Odnosno:

srm -PR foobar/

Komanda podržava regularne izraze (eng. regular expressions, skraćeno regexp), pa ako želite da sigurno obrišete sve datoteke sa .txt ekstenzijom u trenutnom folderu, to ćete uraditi na sledeći način:

srm --simple *.txt

BCWipe

Alatka BCWipe služi za sigurno brisanje podataka sa diska, odnosno njihovo uništavanje bez mogućnosti povratka. Ukratko, BCWipe prepisuje podatke određenim šablonom sa slučajnim podacima, a potom vrši njihovo uklanjanje (osim ako se eksplicitno ne navede da se podaci ne uklanjaju, iako su neupotrebljivi - opcija -d). Ono po čemu se izdvaja u odnosu na srm je mogućnost prepisivanja slobodnog prostora na disku, file slack-a, kao i kompletnih diskova i particija. Za Slackware je dostupna naša SlackBuild skripta.

Alatka se koristi, kao i većina drugih komandi, na sledeći način:

bcwipe [OPCIJA] [DATOTEKA]

Dodatkom opcije –help dobijate spisak svih opcija koje ova alatka nudi:

bcwipe --help

U zavisnosti koji stepen sigurnosti (šablon) želite primjeniti, interesantna će vam biti prva sekcija izlaza komande bcwipe –help, pogotovo opcija “-m N“ koja koristi U.S. DoD 5220-22M algoritam sa dodatnih N prelaza (proizvoljno definisanih). U slučaju da ne definišete željeni šablon, podrazumjevano će se koristiti Peter Gutmann-ov sa 35 prelaza (-mg).

 -mb    German BCI/VISTR 7-pass wiping
 -md    U.S. DoD 5220-22M 7-pass extended character rotation wiping
 -me    U.S. DoE 3-pass wiping
 -mf<file> read wiping scheme from file. See *notes below
 -mg    (default) 35-pass wiping by Peter Gutmann
 -ms    7-pass wiping by Bruce Schneier
 -mt    1-pass test mode: fill the start of 512-byte block with block number
 -mz    1-pass zero wiping
 -m N   U.S. DoD 5220-22M N-pass extended character rotation wiping

Primjeri:

U primjeru ću koristiti datoteku foobar.txt i folder foobar/.

Brisanje datoteke foobar.txt upotrebom US DoD algoritma sa 7 prelaza/zapisivanja
bcwipe -md foobar.txt
Wipe foobar.txt (y/[n]/a)?y

U slučaju da ne želite da vas pita za svaku datoteku/folder koji treba obrisati, proslijedite komandi bcwipe opciju -I (veliko slovo „i“) ili na prvo pitanje odgovorite sa „a“ umjesto „y“. Prethodni primjer:

bcwipe -md -I foobar.txt
Brisanje foldera foobar/ upotrebom German BCI/VISTR šablona sa 7 prelaza/zapisa
bcwipe -mb -r foobar/
Enter directory foobar (y/[n]/a)?y
Remove directory 'foobar' (y/[n]/a)?y

Odnosno sa opcijom -I:

bcwipe -mb -rI foobar/

Komanda podržava regularne izraze (eng. regular expressions, skraćeno regexp), pa ako želite da sigurnosno obrišete sve datoteke sa .txt ekstenzijom u trenutnom folderu, to ćete uraditi na sledeći način:

bcwipe -mg *.txt

Prepisivanje slobodnog prostora

Preporučuje se pravljenje rezervne kopije podataka

Prepisivanje slobodnog prostora ne uključuje i brisanje file slack-a

Prepisivanje slobodnog prostora najjednostavnijim šablonom (prepisivanje nulama u jednom prelazu) u vašem $HOME folderu možete izvršiti na sledeći način:

bcwipe -mz -rFI /home/`whoami`

Umjesto `whoami` možete koristiti vaše korisničko ime. Analogno, umjesto -mz možete primjeniti bilo koji drugi šablon.

U slučaju da želite da prepišete sav slobodan prostor na sistemu, potrebna su vam root ovlaštenja i korištenje druge putanje - root (/). Na primjer, upotrebom U.S. DoE šablona sa 3 prelaza:

su
Password:
# bcwipe -me -rFI /

Brisanje file slack-a

Brisanje file slack-a (opcija -S) možete koristii samostalno ili u kombinaciji sa prepisivanjem slobodnog prostora.

Na primjer, brisanje file slack-a u okviru vašeg $HOME foldera:

bcwipe -mz -rSI /home/`whoami`

Prethodni primjer u kombinaciji sa prepisivanjem slobodnog prostora:

bcwipe -mz -rFSI /home/`whoami`

Prepisivanje slobodnog prosora sa file slack-om na cijelom sistemu:

su
Password:
# bcwipe -mg -rFSI /

Analogno, umjesto -mz, odnosno -mg, možete koristiti bilo koji drugi podržani algoritam.


QR Code
QR Code saveti:sigurno_brisanje_podataka (generated for current page)