Dobrodošli na wiki srpske Slackware zajednice. Za izmenu sadržaja je neophodno registrovati nalog. Pre uređivanja ili dodavanja sadržaja poigrajte se sa wiki sintaksom u igralištu.

Podešavanje apache web server-a za rad u lokalu

Glavna podešavanja se vrše u

/etc/httpd

Glavni config file je

/etc/httpd/httpd.conf

U httpd.conf potrebno je izmeniti:

 • Listen - govori apache web serveru na kojoj adresi ili opsegu će da sluša :XX oznacava port, 80 je default za HTTP
Listen 80 > Listen 127.0.0.1:80 
 • ServerName - se koristi kako bi se podesio hostname za ovaj servis. Ovde ćemo koristiti localhost. To treba da se slaže - Listen 127.0.0.1 i locahost iz /etc/hosts.

primer /etc/hosts

127.0.0.1  localhost
 • Izmeniti sledecu liniju httpd.conf-a:
ServerName www.example.com:80

u

ServerName localhost:80
 • Ako želite da vaš server može da izvršava i PHP skriptove i da automatski nalazi index stranice sa extenzijom .php potrebno je dodati
<IfModule dir_module>
  DirectoryIndex index.html > DirectoryIndex index.html index.php
</IfModule>
 • Da bi ste omogućili da vaš apache server koristi PHP odkomentirajte sledeću liniju:
#Include /etc/httpd/mod_php.conf > Include /etc/httpd/mod_php.conf

Pokretanje

Apache server se pokreće putem rc.script-a

/etc/rc.d/rc.httpd
 • Prvo je potrebno dozvoliti izvršavanje script-a
chmod +x /etc/rc.d/rc.httpd
 • Startovanje
/etc/rc.d/rc.httpd start
 • Provera da li apache server sluša samo na localhost-u (127.0.0.1)
netstat -tunap | grep httpd

Treba da dobijete ovakav izlaz:

tcp    0   0 127.0.0.1:80      0.0.0.0:*        LISTEN   6056/httpd

Pisanje u apache server-u

Podrazumevana lokacija u kojoj treba da se nalaze .html, .php ili nešto drugo što treba da bude dostupno putem apache server-a je

/var/www/htdocs

Ako želite pisati u njemu morate promeniti dozvole ili napraviti jedan poseban poddirektorijum u kome će vaš korisnik da ima prava.

cd /var/www/htdocs
mkdir testing 

Promena dozvola da vlasnik ima sva prava (čitanje, pisanje, izvršavanje) dok ostali imaju samo čitanje i izvršavanje

chmod 755 testing 
chown username:group testing

username:group - vaš korisnički nalog i grupa, npr. korisnik:users

Testiranje

Da bi ste testirali php potrebno je napisati neki jednostavan file i nazvati ga npr. test.php

<?php
 echo "Hello!";
?>

I u pretraživaču, u polje za pretragu adresa upišite

27.0.0.1/testing/test.php

ili

localhost/teting/test.php

I trebalo bi da dobijete izlaz Hello!

Poruke od apache web servera se nalaze u

/var/log/httpd 

kao access_log i error_log

Napomena: Ovo su samo najosnovnija podešavanja apache web servera, za ostala naprednija podešavanja potrebno je proučiti dokumentaciju.


QR Code
QR Code saveti:apache_web_server_php (generated for current page)