Dobrodošli na wiki srpske Slackware zajednice. Za izmenu sadržaja je neophodno registrovati nalog. Pre uređivanja ili dodavanja sadržaja poigrajte se sa wiki sintaksom u igralištu.

Srpski jezik

Saveti za podešavanje radnog okruženja na srpskom jeziku i podešavanje rasporeda tastature

Ukoliko želite da koristite okruženje na engleskom

Da biste imali pristup srpskim latiničnim i ćirilićnim znakovima, potrebno je prvo izmeniti podrazumevana lokalna podešavanja:

Datoteka: /etc/profile.d/lang.sh (ili lang.csh ako koristite tcsh kao podrazmevani shell)

Staviti tarabu ispred:

export LANG=en_US

I ukloniti ispred:

export LANG=en_US.UTF-8

Ukoliko želite da koristite okruženje na srpskom

Ovo će uticati i na ispis poruka konzolnih aplikacija.

Datoteka: /etc/profile.d/lang.sh (ili lang.csh ako koristite tcsh kao podrazumevani shell)

Staviti tarabu ispred:

export LANG=en_US

I dopišite liniju:

export LANG=sr_RS.UTF-8

Za latinicu je situacija malo problematičnija. Možete uneti:

LANG=sr_RS@latin.UTF-8

ali će se većina poruka i dalje prikazivati na ćirilici.

Spisak ostalih dostupnih rasporeda možete pogledati sa:

locale -a

Xorg i promena rasporeda tastature

Napravite fajl /etc/X11/xorg.conf.d/02-keyboard.conf

Sledeći primer dodaje tri rasporeda: us, rs i rs@latin. Izmena rasporeda se vrši pritiskom na tastere alt i shift.

Section "InputClass"
	Identifier 	"keyboard-layout"
	MatchIsKeyboard "on"
 
	Option		"XkbLayout" 	"us, rs, rs"
	Option		"XkbVariant"	",latin,"
	Option		"XkbOptions"	"grp:alt_shift_toggle"
EndSection

Naravno opcije XkbLayout, XkbVariant i XkbOptions možete prilagoditi svojim potrebama. O vrednostima opcija se možete informisati na netu ili čačkajući u /usr/share/X11/xkb/rules/. Recimo, da bi smo saznali koje još opcije postoje za promenu rasporeda:

grep "grp:" /usr/share/X11/xkb/rules/evdev

Napomena: Imajte na umu da će korišćenje setxkbmap obrisati ovo podešavanje (do sledećeg logina)!


QR Code
QR Code postinstal:srpski_jezik (generated for current page)