Dobrodošli na wiki [[http://www.slackware-srbija.org/|srpske Slackware zajednice]]. Za izmenu sadržaja je neophodno registrovati nalog. Pre uređivanja ili dodavanja sadržaja poigrajte se sa [[wiki:syntax|wiki sintaksom]] u [[playground:playground|igralištu]].

===== Instalacija i post-instalacioni koraci ===== * [[instalacija-13.37:Uputstvo za instalaciju]] (13.37) * [[Osnovno:Dodavanje novog korisnika]] * [[Osnovno:Pokretanje X servera nakon instalacije]] * [[postinstal:Srpski jezik|Podešavanje srpskog jezika]] ==== Uputstva za Slackware 64 ==== * [[osnovno:Multilib Slackware64| Multilib Slackware 64 (prevod AlienBob-ovog uputstva)]] ==== Uputstva za naprednije korisnike ==== * [[Instalacija:Instalacija sa USB sticka]] * [[Osnovno:Izbor paketa za minimalni Slack sistem]] * [[Uputstva:Slackware + kriptovani /home i swap]] ===== Osnovno ===== * [[Osnovno:Slackware filozofija]] * [[Osnovno:Vodič kroz fstab]] * [[Osnovno:Struktura Linuks direktorijuma|Struktura Linuks sistema datoteka]] * [[Osnovno:Dozvole]] * [[Osnovno:Resetovanje dozvola nad datotekama]] * [[Osnovno:Slackpkg]] * [[Osnovno:pkgtool]] ====== Administracija ====== ==== Sistemska administracija ==== * [[Uputstva:su|su - pokretanje komandi sa administratorskim ovlašćenjem]] * [[saveti:Praćenje performansi sistema]] * [[Saveti:Sigurno brisanje podataka]] ==== Mrežna administracija ==== * [[saveti:Apache web server + PHP]] * [[saveti:MySQL - Osnovna podešavanja]] ===== Softver ===== ==== Desktop okruženja ==== * [[softver:saveti:xfce_okvir|Xfce 4.x - Kako ukloniti okvir oko naziva desktop ikonica]] * [[softver:saveti:xfce_xkb1|Xfce 4.x - Podešavanje srpskog rasporeda tastature (prvi način)]] * [[softver:saveti:xfce_xkb2|Xfce 4.x - Podešavanje srpskog rasporeda tastature (drugi način)]] * [[Uputstva:gtkrc-2.0 i QGtkStyle]] * [[slackware-current:kde_4.8_sc|KDE 4.8 na Slackware current-u (zastarelo)]] ==== Internet ==== * [[softver:saveti:Firefox UA String|Firefox - Podešavanje "User Agent" stringa]] ==== Sistem === * [[Uputstva:Kompajliranje i instalacija novog kernela]] * [[Uputstva:Kompajliranje kernela 3.x]] ==== Virtualizacija ==== * [[saveti:VirtualBox - Deljeni folderi uz pomoć sambe]] ==== Razno ==== * [[saveti:Otpakivanje arhiva]] * [[saveti:Pretraga paketa koji sadrže određenu datoteku]] * [[saveti:Promena keyboard layout-a]] * [[saveti:Shutter - instalacija]] * [[Saveti:Vraćanje GRUB2 pomoću instalacionog diska]] ====== Hardver ====== * [[Uputstva:Broadcom STA]] * [[saveti:Synergy - rad na više računara preko jedne tastature i miša]] * [[postinstal:Ažuriranje mikrokoda|Ažuriranje mikrokoda za AMD/Intel procesore]] ===== Programiranje i razvoj ===== * [[Uputstva:Kako jednostavno kreirati patch]] ===== Spisak Softvera ===== * [[Spisak Softvera:Editori]] ===== Rečnik izraza koji su najčešće u upotrebi ===== * [[Rečnik:SlackDocs]]


Navigation

* [[:pocetna_strana|Početna strana]] * [[playground:playground|Igralište]] * [[wiki:syntax|Pomoć]]

QR Code
QR Code pocetna_strana (generated for current page)