Dobrodošli na wiki srpske Slackware zajednice. Za izmenu sadržaja je neophodno registrovati nalog. Pre uređivanja ili dodavanja sadržaja poigrajte se sa wiki sintaksom u igralištu.

Uvod

Svaki korisnik Linux OS-a se kad-tad sretne oči u oči sa dokumentom po imenu fstab. Fstab je dokument koji služi za konfiguraciju sistema dadoteka. Svaki OS ima ima tabelu sistema datoteka, a u Linux-u se ona nalazi upravo u fstab-u.

Gde se nalazi i kako izgleda

Nalazi se na sledećoj lokaciji:

/etc/fstab

Možete ga otvoriti u uređivaču teksta (sa root privilegijama):

# kate /etc/fstab

A možete i da prikažete njegov sadržaj u Konzoli/terminalu bez da ga otvarate:

petar@petar:~$ cat /etc/fstab
/dev/sda10    /        ext4    defaults,user_xattr     1  1
#/dev/cdrom   /mnt/cdrom    auto    noauto,owner,ro 0  0
/dev/fd0     /mnt/floppy   auto    noauto,owner   0  0
devpts      /dev/pts     devpts   gid=5,mode=620  0  0
proc       /proc      proc    defaults     0  0
tmpfs      /dev/shm     tmpfs    defaults     0  0

Kolone su odvojene jedna od druge tasterom TAB.

Kolone

Lokacija / UUID

Svi ulazi u fstab počinju lokacijom particije ili UUID-em. Lokacija / UUID se dodeljuje sistemu datoteke prilikom formatiranja. Da biste saznali UUID određene particije kako biste napravili ulaz za tu particiju u fstab, koristite komandu:

# blkid

Što se tiče lokacije, pokrenite:

# parted -l

Ukoliko imate veći broj diskova, preikazaće se svaki posebno. Biće označeni kao /dev/sda, /dev/sdb itd… A u prvoj koloni svakog diska (Number) videćete broj koji označava položaj (lokaciju) particije. U mom slučaju, to je 10. Dakle, lokacija je:

/dev/sda10

Tačka montiranja

Sledeća kolona u fstab jeste tačka montiranja određene particije. Tačka montiranja se određuje prilikom instalacije sistema. Kolone su jedna od druge odvojene tasterom TAB, što znači da, kad unosite tačku montiranja, nakon unosa UUID-a, a pre unosa tačke montiranja pritisnite taster TAB.

Vrsta (tip)

Sledeća kolona je vrsta sistema dadoteka za određenu particiju. Linux podržava različite sisteme datoteka, a mi ćemo se osvrnuti na neke od njih:

ext3

Većina sistema danas koristi ext3 Linux particije. Stariji sistemi su koristili ext2, a sada su oni zamenjeni sa ext3 zbog brojnih prednosti. Ext3 pretstavlja dnevnik (journal) što znači da, kad dođe do pada napona i sistem se ne isključi propisno, neće doći do gubitaka podataka. To dalje znači da nema kasnije provere diska. Neki sistemi dolaze podrazumevano sa ext4.

swap

Samo ime kaže. Swap particija je vrste swap.

ntfs i vfat

Videćete da su vaši USB uređaji u vfat formatu (takođe poznatom kao FAT32), doko su windows particije u ntfs formatu.

auto

Ako naiđete na ovu vrstu, znajte da to, u stvari, nije vrsta već znači automatsko detektovanje vrste sistema dadoteka.

Opcije

Ova kolona sadrži opcije montiranja particija. Na prvi pogled može da deluje zbunjujuće. Ovde ćemo objasniti one najosnovnije opcije, dok za ostale možete proveriti na man strani komande mount.

man mount

auto / noauto

Sa opcijom auto particija se automatski montira prilikom startovanja sistema. Da biste sprečili da se particija automatski montira prilikom startovanja sistema, koristite opciju noauto.

exec / noexec

Ova opcija vam omogućuje da odredite da li će određena particija da izvršava binarne datoteke ili ne. Na primer, koristićete opciju noexec kod particije koja sadrži binarne datoteke koje ne želite da budu izvršene.

ro / rw

Opcija ro znači read-only i odnosi se samo na čitanje particije, dok opcija rw znači read-write i odnosi se i na pisanje i na čitanje particije. Dakle, ako želite da pišete na particiji moraćete da koristite opciju rw.

user / nouser

Opcija nouser znači da samo root ima privilegije koje se tiču montiranja particije. S druge strane, opcija user znači da svaki korisnik (koji nije root) ima privilegije koje se tiču montiranja particije. Mnogi korisnici imaju problem. Naime, nervira ih što ne mogu da montiraju određenu particiju kao običan korisnik. Pa, sad znate šta vam je činiti…

sync / async

U zavisnosti koju opciju postavite, dokumenti na uređaju (čvrsti disk, USB…) će se upisivati sinhrono ili asinhrono. Na primer, kada zadate komandu za kopiranje određenog sadržaja sa/na USB, proces pisanja će početi gotovo odmah nakon zadate komande. Situacija nije ista kada su u pitanju interni diskovi. Operacije pisanja na čvrsti disk nisu sinhronizovane. To znači da će nakon davanja komande za kopiranje operacija pisanja početi tek nakon nekog vremena, što je razlog za grešku wait while changes are being writen. Ovo može da dovede do gubitka podataka. Ukoliko je podešena opcija async, može da se desi da prikaže da su podaci zapisani, a da oni u stvari nisu fizički bili zapisani.

defaults

Ukoliko stoji opcija defaults, to znači da su podešene podrazumevane opcije: rw, suid, dev, exec, auto, nouser, async

DUMP

Ovo je peta kolona u fstab. Ova opcija se može sastojati iz nula (0) i jedinica (1). Nula (0) imavrednost false, do jedinica (1) ima vrednost true. To je stari način kreiranja rezervnih kopija. Ako biste stavili opciju 1 (true), obaviće se kreiranje rezervne kopije, dok u suprotnom neće (dump će ignorisati particiju).

FSCK

fsck je šesta i poslednja kolona u fstab. To je skraćenica od file system check. Funkcioniše po istom principu kao i dump. Ukoliko dodelite vrednost 1 vršiće se provera, dok u suprotnom neće.


QR Code
QR Code osnovno:vodic_kroz_fstab (generated for current page)