Dobrodošli na wiki srpske Slackware zajednice. Za izmenu sadržaja je neophodno registrovati nalog. Pre uređivanja ili dodavanja sadržaja poigrajte se sa wiki sintaksom u igralištu.

/bin

Sadrži izvršne programe koji su deo Linux operativnog sistema i mnoge komande kao što su cat, cp, ls, more, programe kao sto je Shell koji predstavlja komandnu liniju itd…

/boot

Sadrži fajlove potrebne za podizanje operativnog sistema. Boot loaderi kao sto je LILO (LInux LOader) koristi ove fajlove. Kernel koji se ucitava prilikom podizanja sistema se nalazi u /boot direktorijumu.

/dev

Sadrži sve uređaje poput uklonjivih uređaja, zvučnih kartica, modema … To je virtuelni direktorijum koji sadrži datoteke ovih uređaja.

/etc

To je, u stvari, konfiguracioni direktorijum celokupnog operativnog sistema. Takođe, sadrži globalna podešavanja za ssh, telnet, smtp/pop3 poštanske servere, X11, apache, samba…

/home

Podrazumevani direktorijum za skladištenje korisničkih podataka. Sadrži lične direktorijume za svakog korisnika, ali svaki lični diektorijum nosi /home za tog korisnika. Samo root user može videti sve Home direktorijume.

/lib

Sadrži zajedničke biblioteke (perl, python, C…) i kernel module. Sadrži sistemske biblioteke neophodne za rad operativnog sistema i pojedinačnih programa.

/lost+found

U njega se smeštaju svi fragmenti (delovi) fajlova koji bi mogli da nestanu usled pada sistema. FSCK program u linux-u traži greške u fajl sistemu i fragmente na koje naiđe smešta u /lost+found kako bi mogli biti ponovo vraćeni u sistem.

/media

Direktorijum čija je svrha da bude jedinstveno mesto za montiranje multimedijalnih fajlova (odnosno uređaja) od strane korisnika i različitih programa.

/mnt

Ovo je podrazumevana lokacija za sve montirane uređaje kao što su cdrom, floppy disk, usb uređaj… U /mnt se montiraju fajlovi koji su potrebni samo za određeno vreme, ako ih ne demontiramo biće pokrenuti do sledećeg restartovanja sistema.

/opt

Sadrži konfiguracione datoteke za dodavanje na aplikativni softver. Ovde se mogu instalirati third-party aplikacije. Sadrži opcione pakete softvera.

/proc

Sadrži podatke o sistemskim procesima. To je virtuelni sistem datoteka koji sadrži informacije o sistemu datoteka. Uslovno rečeno, direktorijum koji se kreira prilikom podizanja sistema i sadrži informacije o kernelu. On nije klasičan direktorijum već nešto kao virtuelni direktorijum/fajl preko koga dobijamo informacije.

/root

Ovo je Domaći direktorijum sistemskog administratora (root). Ali nije u sklopu svih home direktorijuma već je izdvojen. Privilegije pisanja nad ovim direktorijumom ima samo root korisnik.

/sbin

Sadrži binarne izvršne datoteke koji su dostupne samo root-u, uglavnom namenjene održavanju sistema. Takođe, sadrži i komande kao što su mount, shutdown, umount

/srv

U novijim verzijama slackware linux distribucije, ovaj direktorijum je predviđen za smeštanje podataka koje koriste programi namenjeni serverskoj upotrebi poput apache web servera.

/sys

Sistemski direktorijum koji kernel generiše pri svakom boot-u.

/tmp

Sadrži sve privremene datoteke koje se brišu sa svakim startovanjem sistema. Glavni direktorijum za smeštanje privremenih fajlova.

/usr

Sadrži deljive i read-only podatke. Takođe, sadrži i binarne datoteke, biblioteke, dokumentaciju, izvore…

/usr/bin

Sadrži izvršne datoteke mnogih komandi koje nisu deo jezgra Linux OS-a.

/usr/include

Sadrži glavne datoteke (vođice) za C i C++ programske jezike.

/usr/lib

Sadrži biblioteke za C i C++ programske jezike.

/usr/local

Sadrži lokalne datoteke, slične onima koji se nalaze u /bin direktorijumu.

/usr/sbin

Sadrži administrativne komande.

/usr/share

Sadrži datoteke koje su zajedničke, kao npr. uobičajeni konfiguracioni fajlovi, slike, dokumenta…

/usr/src

Sadrži izvor Linux jezgra (kernel).

/var

Sadrži datoteke specifične za korisnika kao što su mail poruke, baza podataka instaliranih programa, istorije…

/var/cache

Sadrži keširane podatke za aplikacije.

/var/lib

Sadrži informacije koje se tiču trenutnog stanja aplikacija. Te informacije se menjaju svaki put kad se pokrene program.

/var/lock

Sadrži zaključane datoteke koje su provererne od strane aplikacije tako da izvor može da koristi samo jedna aplikacija.

/var/log

Sadrži istorije različitih aplikacija.

/var/mail

Sadrži korisnikove poruke e-pošte.

/var/opt

Sadrži promenljive podatke za pakete smeštene u /opt direktorijum.

/var/run

Sadrži podatke koji opisuju sistem od trenutke startovanja.

/var/spool

Sadrži podatke koji čekaju na neki proces.

/var/tmp

Sadrži datoteke koje su očuvane između dva startovanja sistema.


QR Code
QR Code osnovno:struktura_linuks_direktorijuma (generated for current page)