Dobrodošli na wiki srpske Slackware zajednice. Za izmenu sadržaja je neophodno registrovati nalog. Pre uređivanja ili dodavanja sadržaja poigrajte se sa wiki sintaksom u igralištu.

Bez obzira na to koliko dobro se snalazite na nekom Linux sistemu, koji nivo znanja posedujete, kad-tad ćete doći u situaciju da se detaljnije pozabavite problemom dozvola. Dozvole pokazuju ko ima pristup fajlovima i folderima na sistemu i koja prava nad njima ima.

Uvid u dozvole imaćete ako pokrenete komandu:

ls -l

Ovde će izčistati dozvole foldera u kome se nalazite. Za ostale foldere koristite putanje.

Korisnici (vrste)

u - vlasnik

g - grupa koja ima prava vlasništva

o - ostali (koji nisu ni vlasnik niti pripadaju vlasničkoj grupi)

a - svi korisnici

Dozvole (vrste)

r - read (čitanje)

w - write (pisanje, brisanje, izmena)

x - execute (pokretanje)

Primer 1 - folder pod nazivom "priprema" sa odgovarajućim dozvolama

drwxrwx--- 1 root users   24576 Dec 17 22:55 priprema

Dozvole nekog foldera mogu se razložiti na sledeći način:

d (tri oznake) (tri oznake) (tri oznake)

U ovom slučaju je to

d rwx rwx ---

Redom, s leva na desno, značenje je sledeće:

d - označava tip elementa (u ovom slučaju je to directory - folder)

rwx - dozvole vlasnika (uvek su prve tri oznake dozvole vlasnika fajla/foldera)

rwx - dozvole grupe

dozvole ostalih (koji ne spadaju u grupu kojoj se definišu prava i nisu vlasnici)

Kad slova pretvorimo u brojeve…

r - 4

w - 2

x - 1

rwx = 7 (4+2+1)

U ovom primeru folder ima 770 dozvole. Šta to znači? Vraćamo se na deo gde smo to sve razdvojili…

rwx - dozvole vlasnika (uvek su prve tri oznake dozvole vlasnika fajla/foldera) 4+2+1 = 7

rwx - dozvole grupe 4+2+1 = 7

--- dozvole ostalih (koji ne spadaju u grupu kojoj se definišu prava i nisu vlasnici) 0+0+0 = 0

Vlasnik (u ovom primeru root) ima sva tri navedena prava - čitanje, pisanje i izvršavanje (rwx)

Grupa (u ovom primeru users) ima sva tri navedena prava - čitanje, pisanje i izvršavanje (rwx)

Ostali nemaju ni jedno od navedenih prava - čitanje, pisanje i izvršavanje (- - -)

Primer 2 - fajl pod nazivom "test.jpg" sa odgovarajućim dozvolama

-rwxrw---- 2 root users  3011195 Nov 12 15:38 test.jpg

Napomena: Prva oznaka (-) je oznaka tipa elementa (kao što je d u primeru 1) i nemojte da vas to zbuni.

vlasnik (root) ima rwx 4+2+1 = 7

grupa (users) ima rw (samo čitanje i pisanje ne i izvršavanje) 4+2+0 = 6

ostali (svi koji ne spadaju u users grupu) nemaju ni jedno od navedenih prava (- - -) 0+0+0 = 0

Dakle oktalna oznaka je 760.

Kako promeniti dozvole nekog objekta?

Odgovor je prilično jednostavan. Koristi se posebna komanda - chmod. Pomoću ove komande možete menjati dozvole nekog objekta unošenjem željene oktalne vrednosti ili definisanjem pojedinačnih parametara.

Primer 3 - promena dozvola unošenjem odgovarajućih oktalnih vrednosti

Ako želite da na folderu iz primera 1 omogućite čitanje korisnicima koji ne pripadaju vlasničkoj grupi, i istovremeno da ukinete izvršavanje korisnicima koji pripadaju vlasničkoj grupi (svima osim vlasniku objekta) prvo treba da izračunate oktalnu vrednost željenih dozvola. Za potrebe ovog primera iskoristićemo sliku.

Oktalna vrednost je:

rwx = 7 (4 + 2 + 1)

rw- = 6 (4 + 2 + 0)

r– = 4 (4 + 0 + 0)

Komanda kojom vršimo promenu prava je:

chmod 764 priprema

Nakon izvršavanja ove komande dobijamo sledeće:

drwxrw-r-- 1 root users   24576 Dec 17 23:10 priprema

Opšti obrazac ove komande je:

chmod (oktalna vrednost) naziv_objekta

Primer 4 - promena dozvola unošenjem odgovarajućih vrednosti vrste vlasnika i vrste dozvola

Uzmimo npr fajl test.jpg (iz primera 2). Ako želite da dodate pravo izvršavanja grupi koja je vlasnik ovog fajla, to možete uraditi na sledeći način:

chmod g+x test.jpg

Ako želite da oduzmete pravo pisanja svim korisnicima, to možete uraditi na sledeći način:

chmod a-w test.jpg

Dakle, opšti obrazac komande u ovom slučaju je:

chmod (vrsta korisnika)(dodavanje/oduzimanje)(vrsta dozvole) naziv_objekta

Vrstu korisnika (u pogledu vlasništva) i vrstu dozvole potražite u mini tabelama na samom početku ovog teksta.

Maske

Ako koristite NTFS particije na svom sistemu, sigurno ste se sreli sa problemom manipulacije sadržajem koji se na njima nalazi. Zašto se problem uopšte javlja? Slackware (Linux u globalu) za rw pristup (koji omogućava i čitanje i pisanje po particijama) koristi FUSE u kombinaciji sa ntfs-3g drajverom. Prilikom svakog pokretanja se particija montira na odgovarajuću lokaciju i ponovo se postavljaju odgovarajuće dozvole za pristup ovim particijama (promena nije permanentna). Podrazumevano, veliki broj sistema montira NTFS particije sa parametrom „defaults“ a to podrazumeva 777 dozvole na fajlovima i folderima. To znači da svi korisnici imaju sva tri prava o kojima smo pričali - čitanje, pisanje, pokretanje…Da li je to ono što želite? Ako nije, dozvole morate uneti u fstab fajl koji je na Linux sistemima zadužen za montiranje particija prilikom startovanja sistema (bez obzira da li je u pitanju sistemska ili nesistemska particija). Kako da postavimo odgovarajuće dozvole? E, tu na scenu stupaju maske - umask oznake. Dakle, morate uneti odgovarajuće umask oznake kako bi definisali ko koja prava ima nad odabranim particijama/diskovima.

fmask - fajl maska dmask - folder maska

Primer 5 - NTFS particija koja je u fstab fajlu podešena da se montira sa defaults parametrom (777 dozvole za sve objekte)

/dev/sda5    /media/podaci  ntfs-3g   defaults  1  0

Kako dobijamo odgovarajući umask koji ćemo upotrebiti? Ovaj broj dobijamo kada od 777 oduzmemo odgovarajuću brojčanu oznaku prava nad nekim elementom.

Ako želimo da nam na nekoj particiji svi folderi imaju 770 oznaku (kao u primeru 1) to ćemo izračunati na sledeći način:

777-770 = 007

znači, potrebna vrednost za dmask je 007. U fstab to unosimo kao dmask=007

Ako želimo da nam na nekoj particiji svi fajlovi imaju 760 oznaku (kao u primeru 2) to ćemo izračunati na sledeći način:

777-760 = 017

znači, potrebna vrednost za fmask je 017. U fstab to unosimo kao fmask=017

Kako sada izgleda primer 5?

/dev/sda5    /media/podaci  ntfs-3g   fmask=017,dmask=007  1  0

Promene će biti vidljive nakon restarta računara ili posle demontiranja/montiranja svih particija koje su u upotrebi.

Prilikom računanja uvek polazite od toga koje vam dozvole trebaju. Na način koji je opisan prvo izračunate oktalnu vrednost željenih dozvola (rwx), a potom dobijeni broj oduzmete od 777. Dobijena vrednost se upotrebljava kao dmask (ako su u pitanju folderi) ili fmask ako su u pitanju fajlovi.


QR Code
QR Code osnovno:dozvole (generated for current page)