Dobrodošli na wiki srpske Slackware zajednice. Za izmenu sadržaja je neophodno registrovati nalog. Pre uređivanja ili dodavanja sadržaja poigrajte se sa wiki sintaksom u igralištu.

Ovo mini-uputstvo se primarno odnosi na dodavanje novog korisnika nakon instalacije Slackware Linux-a i prvog pokretanja sistema, ali se može koristiti i za dodavanje novog korisnika u bilo kom trenutku.

Nakon instalacije i prvog logovanja u sistem dočekaće vas konzola (a ne grafički desktop menadžer kao što ste kod drugih distroa navikli). Slackware je višekorisnički OS i da bi se sistem mogao koristiti potrebno je logovati se na njega sa korisničkim imenom i lozinkom prethodno kreiranog korisnika. Jedini trenutno definisani korisnik sistema je root (on je kreiran tokom samog procesa instalacije). Dakle, prvi korak je da se ulogujete kao root:

username: root

password: šifra koju ste kreirali tokom instalacije sistema

Ukoliko sve prođe kako treba dočekaće vas root okruženje koje se prepoznaje po tome što u promptu stoji #:

korisnik@hostname #

Neophodno je da kreirate bar jedan običan korisnički nalog (kojim ćete se logovati na sistem) jer nikako nije preporučljivo da sistem koristite kao root (iako je Slackware jedan od retkih distroa na kome je moguće startovati GUI kao root). Root nalog se koristi samo za sistemske promene (instalaciju i deinstalaciju programa/paketa i administraciju sistema).

Korisnik se kreira komandom adduser:

# adduser  

Na slikama koje slede, opcije koje se nalaze u [ ] (srednjim zagradama) su podrazumevane i biraju se pritiskom na taster ENTER (nije ih neophodno upisivati). Ukoliko ne želite prihvatiti te podrazumevane vrednosti opcija onda upišite željenu vrednost pa pritisnite taster ENTER.

U ovom koraku dodavanja korisnika neophodno je dodati korisničko ime koje će korisnik koristiti prilikom logovanja na sistem. Tasterom ENTER prihvatate unesenu vrednost i nastavljate dalje. Za potrebe kreiranja ovog uputstva koristi se korisničko ime pedja.

  • User ID - pritisnite ENTER i sistem dodeljuje sledeći slobodan ID
  • Initial group (users) - pritisnite ENTER i ovaj korisnički nalog će biti dodat u korisničku grupu „users“

Pritisnite kursorsku strelicu na gore kako bi se pojavila lista dodatnih grupa u koje će ovaj korisnički nalog biti učlanjen i ENTER da bi potvrdili izbor.

Sledi samo pritiskanje tastera ENTER (biraju se podrazumevane sistemske postavke)

  • home directory - ENTER
  • shell - ENTER
  • expiry date - ENTER

Pritiskom na ENTER još jednom prihvatate sve navedene postavke (pred vama je lista postavki koje će biti primenjene) i ovim korakom se kreira nalog. Još uvek nije sve gotovo.

Opcije First name, work…nisu neophodne za kreiranje korisničkog naloga i možete ih preskočiti (tasterom ENTER, naravno).

polako pritiskajte ENTER da ne bi slučajno pritisnuli i ENTER na sledećem koraku a to je kreiranje lozinke za korisnički nalog (obavezno je imati lozinku).

Lozinku upisujete dva puta minimum (važe ista pravila kao i za kreiranje root lozinke tokom instalacije) - prvi put je unosite, drugi put je potvrđujete (provera ispravnosti).

Poslednje ENTER završava proces kreiranja.

Ostaje još da se ulogujete kao korisnik kojeg ste upravo kreirali. Prvo se izlogujete iz root okruženja komandom:

exit

A zatim se logujete kao običan korisnik (koji je upravo kreiran). Komandni prompt običnog korisnika ima $ umesto # (to je osnovna vizuelna razlika).

Nakon svega, možete pokrenuti grafičko okruženje komandom:

startx

Dodavanje nove grupe

groupadd GRUPA

Dodavanje postojećeg korisnika u grupu

usermod -a -G GRUPA KORISNIK

Promena korisnikove primarne grupe

usermod -g GRUPA KORISNIK

Pregled grupa kojima je dodeljen korisnik

id KORISNIK

Izlaz bi trebalo da izgleda ovako (ne mora po pravilu):

uid=1000(KORISNIK) gid=100(users) groups=100(users),10(wheel),11(floppy),17(audio),18(video),19(cdrom),83(plugdev),84(power),86(netdev),1000(vboxusers) 

Takođe, ovde možete da koristite i komandu groups ukoliko vam je tako lakše:

groups KORISNIK

Izlaz:

KORISNIK users wheel floppy audio video cdrom plugdev power netdev vboxusers

Pregled liste svih grupa

groups

Dodavanje novog korisnika i dodaljivanje grupe jednom komandom

Nekad će biti potrebno dodati novog korisnika kome ćete dodeliti samo odrećenu grupu. To možete učiniti sledećom komandom:

useradd -g GRUPA KORISNIK

Dodavanje korisnika većem broju grupa

usermod -a -G GRUPA1,GRUPA2,GRUPA3 KORISNIK

QR Code
QR Code osnovno:dodavanje_novog_korisnika (generated for current page)