Slackware Documentation Project - lokalizacija na srpski

Projekti Slackware Srbija zajednice ili vezani za Slackware Srbija zajednicu
Post Reply

Prijatelj foruma
Prijatelj foruma
offline
User avatar

Posts: 1053
Joined: 18 Feb 2012, 15:14
Location: Despotovac
Contact:

Post Napisano: 27 Aug 2014, 23:09


Ево, и ја се мало повратио. :)
Завршене Дозволе над системима датотека - http://docs.slackware.com/sr:slackbook: ... 1%80%D0%B8

Крећем на Корисници и групе (енгл. Users And Groups).Elitni član
Elitni član
offline
User avatar

Posts: 425
Joined: 25 Mar 2012, 20:01

Post Napisano: 04 Sep 2014, 18:22


Evo konačno i Kontrole procesa:

Code: Select all

KONTROLA PROCESA

Slackware sistem obično pokreće stotine ili hiljade programa, gde svaki 
od njih ima svoj proces. Rad sa tim procesima je važan deo 
administracije sistema. Pa kako da radimo sa njima?PS

Prvi korak u radu sa procesima je shvatanje koji procesi trenutno rade. 
Najpopularniji i najmoćniji alat za to je "ps". Bez bilo kakvih argumenata, 
ps vam neće dati puno informacija. Podrazumevano, rećiće vam samo koji 
procesi su pokrenuti u vašem trenutnom shell-u. Ako želimo više informacija 
moramo pogledati malo dublje.

---------------------
darkstar:~$ ps
 PID TTY     TIME CMD
12220 pts/4  00:00:00 bash
12236 pts/4  00:00:00 ps
----------------------

Ovde možete videti koji procesi su pokrenuti u aktivnom shell-u ili terminalu 
a prikazane su samo neke informacije. PID je "identifikacija procesa", svakom 
procesu je dodeljen unikatni broj. TTY nam govori na kom terminalu koji 
proces radi. Prirodno, CMD je komanda koja je pokrenuta. Možda će vam se TIME 
učiniti malo konfuznim obzirom na to da se kreće jako sporo. Ovo nije 
količina realnog vremena u kojem proces radi, već pre količina CPU vremena 
koje je proces potrošio. Proces koji je u "praznom hodu" ne uzima CPU vreme, 
pa se ova vrednost možda neće brzo povećavati. 

Pregled samo vaših procesa nije nešto mnogo zanimljiv, pa zato pogledajmo sve 
procese na sistemu sa -e argumentom.

-----------------------
darkstar:~$ ps -e
 PID TTY     TIME CMD
  1 ?    00:00:00 init
  2 ?    00:00:00 kthreadd
  3 ?    00:00:00 migration/0
  4 ?    00:00:00 ksoftirqd/0
  7 ?    00:00:11 events/0
  9 ?    00:00:01 work_on_cpu/0
  11 ?    00:00:00 khelper
 102 ?    00:00:02 kblockd/0
 105 ?    00:01:19 kacpid
 106 ?    00:00:01 kacpi_notify
... many more lines omitted ...
-----------------------

Primeri iznad koriste standardnu ps sintaksu, ali mnogo više informacija se 
može otkriti ako koristimo BSD sintaksu. Da bi je koristili moramo primeniti 
aux argument.

-----------------------
Ovo je izdvojeno iz -aux argumenta ali u većini sluučajeva ova dva argumenta 
su ekvivalentna. Ovo je zaostavština stara decenijama. Za više informacija 
pogledajte ps man stranicu.
-----------------------

-----------------------
darkstar:~$ ps aux
USER    PID %CPU %MEM  VSZ  RSS TTY   STAT START  TIME COMMAND
root     1 0.0 0.0  3928  632 ?    Ss  Apr05  0:00 init [3] 
root     2 0.0 0.0   0   0 ?    S  Apr05  0:00 [kthreadd]
root     3 0.0 0.0   0   0 ?    S  Apr05  0:00 
[migration/0]
root     4 0.0 0.0   0   0 ?    S  Apr05  0:00 
[ksoftirqd/0]
root     7 0.0 0.0   0   0 ?    S  Apr05  0:11 [events/0]
root     9 0.0 0.0   0   0 ?    S  Apr05  0:01 
[work_on_cpu/0]
root    11 0.0 0.0   0   0 ?    S  Apr05  0:00 [khelper]
... many more lines omitted ....
-----------------------

Kao što vidite, BSD sintaksa nudi mnogo više informacija, uključujući i to 
koji korisnik kontroliše proces i koji procenat RAM-a i CPU-a je iskorišćen 
kada je ps pokrenut.

Da bi smo još više raščlanili, po procesu, ps dozvoljava jednu ili više 
identifikacija procesa (ID ili PID) koje će biti omogućene u komandnoj 
liniji, i ima "-o" zastavicu da prikaže određeni atribut PID-a.

-----------------------
 GNU nano 2.3.2        File: procesi               
Modified 

  3 ?    00:00:00 migration/0
  4 ?    00:00:00 ksoftirqd/0
  7 ?    00:00:11 events/0
  9 ?    00:00:01 work_on_cpu/0
  11 ?    00:00:00 khelper
 102 ?    00:00:02 kblockd/0
 105 ?    00:01:19 kacpid
 106 ?    00:00:01 kacpi_notify
... many more lines omitted ...
-----------------------

Primeri iznad koriste standardnu ps sintaksu, ali mnogo više informacija se 
može otkriti ako koristimo BSD sintaksu. Da bi je koristili moramo primeniti 
aux argument.

-----------------------
Ovo je izdvojeno iz -aux argumenta ali u većini sluučajeva ova dva argumenta 
su ekvivalentna. Ovo je zaostavština stara decenijama. Za više informacija  
pogledajte ps man stranicu.
----------------------- 

-----------------------
darkstar:~$ ps aux
USER    PID %CPU %MEM  VSZ  RSS TTY   STAT START  TIME COMMAND
root     1 0.0 0.0  3928  632 ?    Ss  Apr05  0:00 init [3]
root     2 0.0 0.0   0   0 ?    S  Apr05  0:00 [kthreadd]
root     3 0.0 0.0   0   0 ?    S  Apr05  0:00
[migration/0]
root     4 0.0 0.0   0   0 ?    S  Apr05  0:00
[ksoftirqd/0]
root     7 0.0 0.0   0   0 ?    S  Apr05  0:11 [events/0]
root     9 0.0 0.0   0   0 ?    S  Apr05  0:01
[work_on_cpu/0]
root    11 0.0 0.0   0   0 ?    S  Apr05  0:00 [khelper]
... many more lines omitted ....
-----------------------

Kao što vidite, BSD sintaksa nudi mnogo više informacija, uključujući i to  
koji korisnik kontroliše proces i koji procenat RAM-a i CPU-a je iskorišćen 
kada je ps pokrenut.

Da bi smo još više raščlanili, po procesu, ps dozvoljava jednu ili više 
identifikacija procesa (ID ili PID) koje će biti omogućene u komandnoj 
liniji, i ima "-o" zastavicu da prikaže određeni atribut PID-a.

----------------------- 
darkstar:~$ ps -o cmd -o etime $$
CMD               ELAPSED
/bin/bash             12:22 
-----------------------

Ono što se ovde prikazuje je PID komandno ime (cmd) i proteklo vreme (etime). 
PID je, u vom primeru, je shell varijabla za PID trenutnog shell-a. Kao što 
vidite, u ovom primeru, shell proces je postojao 12 minuta i 22 sekunde. 

Koristeći pgrep komandu, ovo možemo dodatno automatizovati.

-----------------------
darkstar:~$ ps -o cmd -o rss -o vsz $(pgrep httpd)
CMD              RSS  VSZ
/usr/sbin/httpd -k restart 33456 84816
/usr/sbin/httpd -k restart 33460 84716
/usr/sbin/httpd -k restart 33588 84472
/usr/sbin/httpd -k restart 30424 81608
/usr/sbin/httpd -k restart 33104 84900
/usr/sbin/httpd -k restart 33268 85112
/usr/sbin/httpd -k restart 30640 82724
/usr/sbin/httpd -k restart 15168 67396
/usr/sbin/httpd -k restart 33180 84416
/usr/sbin/httpd -k restart 33396 84592
/usr/sbin/httpd -k restart 32804 84232
------------------------

U ovom primeru, naredba podshell-a, koristeći pgrep, daje PID svakog procesa, 
čije komandno ime uključuje "httpd". Onda ps prikazuje komandno ime, količinu 
memorije koju zauzima i veličinu virtuelne memorije.

Konačno, ps može kreirati i stablo procesa. Ovo nam pokazuje da li neki 
proces ima pod proces. Kada se završi neki proces, to znači da se zavrava i 
njegov pod proces. To stablo kreiramo sa -ejH argumentom.

-------------------------
darkstar:~$ ps -ejH
... many lines omitted ...
 3660 3660 3660 tty1   00:00:00  bash
29947 29947 3660 tty1   00:00:00   startx
29963 29947 3660 tty1   00:00:00    xinit
29964 29964 29964 tty7   00:27:11     X
29972 29972 3660 tty1   00:00:00     sh
29977 29972 3660 tty1   00:00:05      xscreensaver
29988 29972 3660 tty1   00:00:04      xfce4-session
29997 29972 3660 tty1   00:00:16       xfwm4
29999 29972 3660 tty1   00:00:02       Thunar
... many more lines omitted ...
--------------------------

Kao što vidite, ps je neverovatno moćan alat za određivanje, ne samo toga 
koji su procesi trenutno aktivni na vašem sistemu, već i za mnogo drugih 
važnih stvari o njima.

Kao što je slučaj sa mnogim aplikacijama, obično postoji nekoliko alata za 
neki posao. Slično ps -ejH izlazu, samo mnogo sažetiji, je pstree. On 
prikazuje stablo procesa ali malo više vizuelno.

---------------------------
darkstar:~$ pstree
init-+-atd
   |-crond
   |-dbus-daemon
   |-httpd---10*[httpd]
   |-inetd
   |-klogd
   |-mysqld_safe---mysqld---8*[{mysqld}]
   |-screen-+-4*[bash]
   |    |-bash---pstree
   |    |-2*[bash---ssh]
   |    `-bash---irssi
   |-2*[sendmail]
   |-ssh-agent
   |-sshd---sshd---sshd---bash---screen
   `-syslogd
----------------------------KILL I KILLALL

Rukovanje procesima nije samo saznanje koji od njih su pokrenuti, već i 
komunikacija sa njima da bi se promenilo njihovo ponašanje. Najuobičajeniji 
način za rukovanje programom je da ga ugasite. Komanda za to je kill.
Uprkos imenu, kill zapravo ne ubija proces, već mu šalje signal. 
Najuobičajeniji signal je SIGTERM, koji govori procesu da završi ono što je 
započeo i da se ugasi. Postoji mnogo drugih signala koji mogu biti poslati, 
ali tri najpoznatija su SIGTRM, SIGHUP i SIGKILL.

Šta proces rad kada dobije signal zavisi od signala. Većina programa će se 
ugasiti (ili pokušati da se ugasi) kada dobiju bilo koji signal, ali postoji 
nekoliko bitnih razlika. Za početaj, SIGTERM signal informiše proces da bi 
trebao da se ugasi pri prvoj prilici. Ovo procesu daje vreme da završi sve 
bitne aktivnosti,kao što je zapisivanje informacija na disk, pre nego što se 
završi. 
Nasuprot njemu, SIGKILL signal govori procesu da se odmah ugasi, bez pitanja. 
Ovo je vrlo korisno za gašenje procesa koji se ne odazivaju a nekada se 
naziva i "srebrni metak". Neki procesi (određeni daemoni)pokupe SIGHUP signal 
i ponovo uitaju njihove konfiguracione fajlove kada god ih dobiju.

Da bi signalizirali procesu, prvo moramo da znamo njegov PID. Ovo lako možemo 
uraditi pomoću ps, kao što smo videli. Da bi poslali različite signale 
procesima koji su pokrenuti, jednostavno prosledite broj signala i -s 
argument. Argument -l izlistava sve raspolžive signale i njihove brojeve. 
Signale možete poslati i sa njihovim imenom i argumentom -s.

---------------------------
darkstar:~$ kill -l
 1) SIGHUP	 2) SIGINT	 3) SIGQUIT	 4) SIGILL
 5) SIGTRAP	 6) SIGABRT	 7) SIGBUS	 8) SIGFPE
 9) SIGKILL	10) SIGUSR1	11) SIGSEGV	12) SIGUSR2
13) SIGPIPE	14) SIGALRM	15) SIGTERM	16) SIGSTKFLT
... many more lines omitted ...
darkstar:~$ kill 1234 # SIGTERM
darkstar:~$ kill -s 9 1234 # SIGKILL
darkstar:~$ kill -s 1 1234 # SIGHUP
darkstar:~$ kill -s HUP 1234 # SIGHUP
---------------------------

Nekada ćete želeti da ugasite sve procese sa određenim imenom. To ćete 
uraditi pomoću komade killall. Prosledite iste argumente killall komandi koje 
bi ste inače prosledili kill komandi.

---------------------------
darkstar:~$ killall bash # SIGTERM
darkstar:~$ killall -s 9 bash # SIGKILL
darkstar:~$ killall -s 1 bash # SIGHUP
darkstar:~$ killall -s HUP bash # SIGHUP
---------------------------TOP

Do sada smo naučili kako da pogledamo aktivne procese u trenutku vremena ali 
šta ako želimo da ih pratimo duže vreme? Komanda top namomogućava da 
to uradimo. Prikazuje nam rednu listu procesa na našem sistemu, zajedno sa 
bitnim informacijama vezano za njih koje se periodično apdejtuju. 
Podrazumevano, procesi su poređani po procentu zauzeća CPU-a a apdejtuje se 
na svake tri sekunde. 

---------------------------
darkstar:~$ top
top - 16:44:15 up 26 days, 5:53, 5 users, load average: 0.08, 0.03, 0.03
Tasks: 122 total,  1 running, 119 sleeping,  0 stopped,  2 zombie
Cpu(s): 3.4%us, 0.7%sy, 0.0%ni, 95.5%id, 0.1%wa, 0.0%hi, 0.2%si, 0.0%st
Mem:  3058360k total, 2853780k used,  204580k free,  154956k buffers
Swap:    0k total,    0k used,    0k free, 2082652k cached

 PID USER   PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM  TIME+ COMMAND      
  1 root   20  0 3928 632 544 S  0 0.0  0:00.99 init        
  2 root   15 -5   0  0  0 S  0 0.0  0:00.00 kthreadd      
  3 root   RT -5   0  0  0 S  0 0.0  0:00.82 migration/0    
  4 root   15 -5   0  0  0 S  0 0.0  0:00.01 ksoftirqd/0    
  7 root   15 -5   0  0  0 S  0 0.0  0:11.22 events/0      
  9 root   15 -5   0  0  0 S  0 0.0  0:01.19 work_on_cpu/0   
  11 root   15 -5   0  0  0 S  0 0.0  0:00.01 khelper      
 102 root   15 -5   0  0  0 S  0 0.0  0:02.04 kblockd/0     
 105 root   15 -5   0  0  0 S  0 0.0  1:20.08 kacpid       
 106 root   15 -5   0  0  0 S  0 0.0  0:01.92 kacpi_notify    
 175 root   15 -5   0  0  0 S  0 0.0  0:00.00 ata/0       
 177 root   15 -5   0  0  0 S  0 0.0  0:00.00 ata_aux      
 178 root   15 -5   0  0  0 S  0 0.0  0:00.00 ksuspend_usbd   
 184 root   15 -5   0  0  0 S  0 0.0  0:00.02 khubd       
 187 root   15 -5   0  0  0 S  0 0.0  0:00.00 kseriod      
 242 root   20  0   0  0  0 S  0 0.0  0:03.37 pdflush      
 243 root   15 -5   0  0  0 S  0 0.0  0:02.65 kswapd0
----------------------------

Man stranica sadrži veoma korisne informacije o tome kako da menjate 
interval, red po kojem su prikazani procesi, čak i to kako da ugaiste proces 
iz samog programa.CRON

Ok, naučili smo kako da na razne načine pregledamo aktivne procese na našem 
sistemu, njihovo značenje i signaliziranje, ali šta ako želimo periodično da 
pokrećemo neki proces? Na sreću, Slackware dolazi baš sa onim što nam je 
potrebno, crond komandom. Komanda cron pokreće proces za svakog korisnika u 
unepred zakazano vreme, koje korisnik odredi. Ovo je veoma korisno za procese 
koje je potrebno periodično pokretati, ali ne zahteva punu daemonizaciju, kao 
što su beckup skripte. Svaki korisnik dobija svoj unos u cron bazi, tako da i 
oni korisnici koji nisu root mogu periodično pokretati procese.

Da bi smo to uradili, moramo koristiti crontab. Man stranica izlistava mnogo 
načina na koje ovo možemo uraditi ali najuobičajeniji način je prosleđivanjem 
-e argumenta. Ovo će zaključati korisničke unose u cron bazi (da bi sprečili 
pisanje preko nje od strane drugog programa) i zatim će otvoriti taj unos sa 
tekstualnim editorom koji je naveden u VISUAL varijabli okruženja. Možda bi 
trebali da odete na poglavlje vi pre nego što nastavite dalje.

Unosi u cron bazi mogu na prvi pogled delovati malo arhaično, ali su veoma 
fleksibilni. Svaka odkomentirana linija je procesuirana od strane crond-a i 
komanda je run ako se poklpa zakazano vreme.

-----------------------
darkstar:~$ crontab -e
# Keep current with slackware
30 02 * * * /usr/local/bin/rsync-slackware64.sh 1>/dev/null 2>&1
-----------------------

Kao što je ranije rečeno, sintaksu za cron unose je malo teže razumeti u 
početku, zato hajde da pogledamo svaki deo pojedinačno. S leva na desno, 
različite sekcije su: Minute, Sati, Dan, Mesec, Dan u nedelji i komanda. 
Svaki unos sa zvezdicom (*) označava svaki minut, sat, dan i tako dalje. Tako 
da, iz gornjeg primera, komanda je "/usr/local/bin/rsync-slackware64.sh 
1>/dev/null 2>&1", i pokreće se svakog dana ili svake nedelje u svakom mesecu 
u 2:30 a.m.

Komanda crond že takođe poslati email lokalnom korisniku sa svakim izlazom 
koji komanda generiše. Zbog ovoga, mnogi zadaci imaju izlaze koji su 
preusmereni u /dec/null, fajl specijalnog uređaja koji odmah odbaci sve što 
primi. Da bi vam olakšali da zapamtite sva ova pravila, možda bi ste želeli 
da paste-ujete sledeći tekst na vrh vaših cron unosa. 

-----------------------
# Redirect everything to /dev/null with:
#  1>/dev/null 2>&1
#
# MIN HOUR DAY MONTH WEEKDAY COMMAND
-----------------------

Podrazumevano, Slackware uključuje neke unose i komande u root-ov crontab. 
Ovi unosi olakšavaju podešavanje periodičnih sistemskih zadataka kreiranjem 
određenog broja direktorijuma u /etc direktorijumu u odnosu na to koliko 
često ti zadaci treba da budu pokrenuti. Svaka skripta koja se nalazi unutar 
ovih irektorijuma će biti pokrenuta na sat, dnevno, nedeljno ili mesečno. 
Imena bi trebalo sama sebe da objašnjavaju: /etc/cron.hourly, 
/etc/cron.daily, /etc/cron.weekly, and /etc/cron.monthly.NAVIGACIJA

Prethodno poglavlje: The Bourne Again Shell
Sledeće poglavlje: The X Window SystemIZVORI

- Originalni izvor: http://www.slackbook.org/beta  
- Original napisali Alan Hiks, Kris Lumens, Dejvid Kentrel, Logan Džonson 
(Alan Hicks, Chris Lumens, David Cantrell, Logan Johnson)
Prelazim na X Window System. ;)Prijatelj foruma
Prijatelj foruma
offline
User avatar

Posts: 1053
Joined: 18 Feb 2012, 15:14
Location: Despotovac
Contact:

Post Napisano: 07 Sep 2014, 13:46


Завршени Корисници и групе - http://docs.slackware.com/sr:slackbook:users
Крећем на Штампање (енгл. Printing)Elitni član
Elitni član
offline
User avatar

Posts: 425
Joined: 25 Mar 2012, 20:01

Post Napisano: 07 Sep 2014, 14:12


Ja sam završio X Sistem Prozora:

Code: Select all

X SISTEM PROZORA

ŠTA JE (I ŠTA NIJE) X

Nekada davno kompjuterski terminali su dolazili sa tastaturom i ekranom, ne 
mnogo više od toga. Miš još nije bio u upotrebi i sve se radilo pomoću 
menija. Onda je stigao grafički korisnički interfejs (Graphical User 
Interface - GUI) i svet se promenio. Danas su korisnici naviknuti da pomeraju 
miša preko ekrana, klikću na ikonice i pokreću programe sa fensi sličicama i 
animacijama, ali UNIX sistemi su predvideli ovo pa je GUI ubrzo dodat. Mnogo 
godina, Linuks i njegovi UNIX rođaci su primarno korišćeni bez bilo kakvog 
grafičkog okruženja, ali danas korisnici verovatno više vole da njihovi 
Linuks računari dolaze sa sjajnim, svetlucavim i klikabilnim grafičkim 
okruženjima, a sva ta okruženja pokreće X.

Šta je X? Da li je to desktop sa ikonicama? Da li su to meniji? Da li je do 
menadžer prozora? Odgovor na sve ovo je veliko "NE". 
Postoji mnogo delova grafičkog interfejsa, ali X je najfundamentalniji. X je 
aplikacija koja prima ulaz od miša, tastature, i svih ostalih uređaja. X je 
aplikacija koja komunicira sa hardverom vašeg računara u svrhu grafike; sve 
druge grafičke aplikacije jednostavno komuniciraju sa X-om.

Zaustavimo se na trenutak da popričamo o nomenklaturi. X je samo jedno od 
imena koje možete sresti. Takođe se naziva X11, xorg, X sistem prozora, X 
prozor, X11R6, X verzija 11 i još nekoliko drugih. Kako god da čujete da ga 
nazivaju, jednostavno shvatite da misle na X.Konfiguracija X Servera

Nekada davno, konfigiracija X-a je bio težak i mukotrpan posao koji je 
zahtevao magični dim da bi pokrenuo stotine monitora. Danas je X mnogo više 
prijateljski nastrojen. U stvari, većina korisnika uopšte i ne mora da ga 
konfiguriše, Slackware će jednostavno pronaći prava podešavanja za vas. 
Međutim, i dalje postoje neki računari gde X ne može pravilno sam da se 
konfiguriše i gde ćete morati malo sami da se potrudite.

Nekada davno, X konfiguracija je bila smeštena u /etc/X11/xorg.conf, i ako 
kreirate fajl tamo, X će ih koristiti šta god da ste napisali u tom fajlu. 
Na sreću, sa X.Org 1.6.3 /etc/X11/xorg.conf ne mora uopšte da bude prisutan 
da bi X generisao radni ekran. Ako iz nekog razloga imate potrebu da 
rekonfigurišete X, pokušajte da izbegnete ovaj fajl jer je zastareo i 
nefleksibilan. Radije sva podešavanja stavite u direktorijum sa X-om.

Zaustavimo se na trenutak da popričamo o nomenklaturi. X je samo jedno od  
imena koje možete sresti. Takođe se naziva X11, xorg, X sistem prozora, X  
prozor, X11R6, X verzija 11 i još nekoliko drugih. Kako god da čujete da ga 
nazivaju, jednostavno shvatite da misle na X.Konfiguracija X Servera

Nekada davno, konfigiracija X-a je bio težak i mukotrpan posao koji je 
zahtevao magični dim da bi pokrenuo stotine monitora. Danas je X mnogo više 
prijateljski nastrojen. U stvari, većina korisnika uopšte i ne mora da ga  
konfiguriše, Slackware će jednostavno pronaći prava podešavanja za vas. 
Međutim, i dalje postoje neki računari gde X ne može pravilno sam da se 
konfiguriše i gde ćete morati malo sami da se potrudite.

Nekada davno, X konfiguracija je bila smeštena u /etc/X11/xorg.conf, i ako  
kreirate fajl tamo, X će ga koristiti šta god da ste u njemu napisali. 
Na sreću, sa X.Org 1.6.3 /etc/X11/xorg.conf ne mora uopšte da bude prisutan 
da bi X generisao radni ekran. Ako iz nekog razloga imate potrebu da 
rekonfigurišete X, pokušajte da izbegnete ovaj fajl jer je zastareo i 
nefleksibilan. Radije sva podešavanja stavite u direktorijum 
/etc/X11/xorg.conf.d/. Svaki fajl koji tu stavite biće pročitan kada se X 
pokrene. Ovo vam omogućava da podelite vašu konfiguraciju u delove kojima se 
lakše rukuje. Na primer, ovo je /etc/X11/xorg.conf.d/synaptics.conf fajl 
za moj laptop.

------------------------
darkstar:~$ cat /etc/X11/xorg.conf.d/synaptics.conf
Section "InputDevice"
  Identifier   "Synaptics Touchpad"
  Driver     "synaptics"
  Option     "SendCoreEvents"    "true"
  Option     "Device"        "/dev/psaux"
  Option     "Protocol"       "auto-dev"
  Option     "SHMConfig"       "on"
  Option     "LeftEdge"       "100"
  Option     "RightEdge"       "1120"
  Option     "TopEdge"        "50"
  Option     "BottomEdge"      "310"
  Option     "FingerLow"       "25"
  Option     "FingerHigh"      "30"
  Option     "VertScrollDelta"    "20"
  Option     "HorizScrollDelta"   "50"
  Option     "MinSpeed"       "0.79"
  Option     "MaxSpeed"       "0.88"
  Option     "AccelFactor"      "0.0015"
  Option     "TapButton1"      "1"
  Option     "TapButton2"      "2"
  Option     "TapButton3"      "3"
  Option     "MaxTapMove"      "100"
  Option     "HorizScrollDelta"   "0"
  Option     "HorizEdgeScroll"    "0"
  Option     "VertEdgeScroll"    "1"
  Option     "VertTwoFingerScroll"  "0"
EndSection
------------------------

Stavljanjem opcija u zasebne fajlove, biće vam lakše da rukujete X 
konfiguracijom po sekcijama. IZBOR MENADŽERA PROZORA

Slackware Linuks dolazi sa mnogo različitih menadžera prozora i desktop 
okruženja. 
Menadžeri prozora su aplikacije odgovorne za oslikavanje prozora 
aplikacija na ekranu, menjanje veličine prozora i ostalo. 
Desktop okruženja uključuju menadžer prozora, ali takođe dodaju taskbar, 
menije, ikonice i ostalo. Slackware dolazi sa KDE i XFCE desktop okruženjima 
i nekoliko dodatnih menadžera prozora. Potpuno je na vama koji od njih ćete 
koristiti, ali generalno, menadžeri prozora su brži i lakši na resursima od 
desktop okruženja i samim tim su pogodniji za starije sisteme sa manje 
memorije i sporijim procesorima. Desktop okruženja će biti komotnija za rad 
korisnicima koji su navikli na rad u Microsoft Windows-u.

Najlakši način da odaberete je xwmconfig koji dolazi uz Slackware Linuks. Ova 
aplikacija omogućava korisnicima da odaberu šta će od svega ovoga koristiti 
uz startx.PODEŠAVANJE GRAFIČKOG LOGOVANJA

Podrazumevano, kada pokrenete vaš Slackware Linuks sistem će vam ponuditi 
login u virtuelnom terminalu. Ovo je više nego dovoljno za potrebe većine 
ljudi. Ako je potrebno da pokrećete aplikacije u terminalu, možete se 
ulogovati i to učiniti odmah. Ako želite da pokrenete X, to će te jednostavno 
uraditi pomoću komande startx. Ali zamislimo da koristite vaš siste 
ekskluzivno za grafičke alate i zadatke, kao što je recimo slučaj kod mnogih 
vlasnika laptopova? Zar ne bi bilo lepo da vas Slackware pošalje pravo u 
grafičko okruženje? Na sreću, postoji vrlo jednostavan način da to uradite. 

Slackware koristi System V init sistem koji omogućava administratoru da 
pokreće, ili ulazi u, različite nivoe pokretanja (runlevels), što su zaprao 
različita 
"stanja" u kojima računar može da bude. U stvari, gašenje računara je zapravo 
prelaženje na nivo koji to radi. Nivoi pokretanja mogu biti komplikovani, pa 
se nećemo baviti njima više nego što je potrebno. 

Nivoi podizanja se konfigurišu u inittab. Najuobičajeniji su runlevel 3 
(Slackware podrazumevani) i runlevel 4 (GUI). Da bi rekli Slackware-u da se 
pokrene u grafičkom okruženju, jednostavno otvorite /etc/inittab u omiljenom 
tekst editoru. (U ovom slučaju možda želite da pogledate poglavlja vi ili 
emacs.) Pri vrhu ćete videti relevantne unose.

----------------------
# These are the default runlevels in Slackware:
#  0 = halt
#  1 = single user mode
#  2 = unused (but configured the same as runlevel 3)
#  3 = multiuser mode (default Slackware runlevel)
#  4 = X11 with KDM/GDM/XDM (session managers)
#  5 = unused (but configured the same as runlevel 3)
#  6 = reboot

# Default runlevel. (Do not set to 0 or 6)
id:3:initdefault:
----------------------

U ovom fajlu (kao i u većini drugih konfiguracionih fajlova) sve što ide iza 
tarabe (#) je komentar koji neće koristiti init. Nemojte se brinuti ako ne 
razumete sve u vezi inittab-a, ni mnogi iskusniji korisnici ne razumeju. 
Jedina linija koja nas interesuje je poslednja. Jednostavno promenite 3 u 4 i 
restartujte računar.

----------------------
# These are the default runlevels in Slackware:
#  0 = halt
#  1 = single user mode
#  2 = unused (but configured the same as runlevel 3)
#  3 = multiuser mode (default Slackware runlevel)
#  4 = X11 with KDM/GDM/XDM (session managers)
#  5 = unused (but configured the same as runlevel 3)
#  6 = reboot

# Default runlevel. (Do not set to 0 or 6)
id:4:initdefault:
----------------------NAVIGACIJA

Prethodno poglavlje: Kontrola procesa
Sledeće poglavlje: ŠtampanjeIZVORI

- Originalni izvor: http://www.slackbook.org/beta
- Original napisali Alan Hiks, Kris Lumens, Dejvid Kentrel, Logan Džonson
(Alan Hicks, Chris Lumens, David Cantrell, Logan Johnson)
To znači da smo završili sve kada završiš sa štampanjem? :beer:Administrator
Administrator
offline
User avatar

Posts: 4516
Joined: 04 Feb 2011, 20:32
Location: Beograd
Contact:

Post Napisano: 09 Sep 2014, 00:51


Svaka vam čast. :) Zaslužili ste pivce na "račun firme". :PElitni član
Elitni član
offline
User avatar

Posts: 425
Joined: 25 Mar 2012, 20:01

Post Napisano: 09 Sep 2014, 20:05


Jel ima još nekog posla?Prijatelj foruma
Prijatelj foruma
offline
User avatar

Posts: 1053
Joined: 18 Feb 2012, 15:14
Location: Despotovac
Contact:

Post Napisano: 17 Sep 2014, 11:00


Синоћ сам стигао с' одмора. Видећу ових дана да завршим ово што ми је остало и да Рафине преводе пребацим на докувики.


Post Reply

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 0 guests