Mini C tutorijal

Teme koje se tiču programiranja

Moderator: Urednik

Post Napisano: 12 Okt 2012, 16:48

Ovo je prvi u nizu malih C tutorijala koji imaju za cilj da vas upoznaju sa osnovama razvoja softvera na GNU/Linuksu.

Opis
U ovom tutorijalu ćemo napisati minimalni C program i kompajlirati ga: prvo ručno, a zatim i pomoću Makefile datoteke.

VideoC program

Ovo je listing programa koji je korišćen:
Kod: Obeleži sve
#include <stdio.h>

int main(int argc, char **argv)
{
   puts("Zdravo Slakver svete!");
   return 0;
}


Pokušaću da ukratko objasnim (bez namere da dublje ulazim u opisivanje C programskog jezika).

C ima ograničeni skup naredbi. Sve ostalo je potrebno dodatno uključiti u program. U ovom slučaju uključujemo stdio.h koji sadrži funkcije za standardne ulazno-izlazne operacije. U ovoj datoteci je definisana naredba puts (napiši string).
Kod: Obeleži sve
#include <stdio.h>


C programi sadrže jednu glavnu funkciju koja se zove main. Main funkcija je standardizovana i postoji nekoliko predefinisanih načina na koje može da se napiše. Parametri argc i argv se odnose na unos sa komandne linije. Pošto ovaj program ne prima unos, main je mogla da se napiše i kao: int main(void). Primetićete da je telo funkcije zaokruženo između dve uglaste zagrade ("{" i "}").
Kod: Obeleži sve
int main(int argc, char **argv)


Naredba puts prikazuje tekst na standardnom izlazu. Ovde prikazujemo string "Zdravo Slakver svete!".
Kod: Obeleži sve
puts("Zdravo Slakver svete!");


Pošto main funkcija vraća vrednost, koristimo naredbu return. Parametar "0" (nula) označava da je program uspešno izvršen. Ovaj parametar može da poprimi bilo koju celobrojnu vrednost u okviru granica "int" tipa podataka.
Kod: Obeleži sve
return 0;


Kompajliranje

Da bi od ove tekstualne datoteke dobili program, potrebno ga je prethodno kompajlirati. Kompajliranje podrazumeva prevođenje u binarni oblik. Obično se izvorni kod kompajlira u privremeni objektni format, a zatim se objektne datoteke povezuju, tj. linkuju u izvršni program.

Tako pozivanje gcc kompajlera sa opcijom "-c" kreira objektnu datoteku proba.o:
Kod: Obeleži sve
gcc -c proba.c


To možemo i proveriti tako što izlistamo sadržaj trenutnog direktorijuma.
Kod: Obeleži sve
ls
proba.c proba.o


Ovaj program se zatim linkuje. Postoji zaseban program za ovu namenu koji se zove linker (ld na *niks sistemima), ali se on retko koristi direktno. Umesto toga pozvaćemo kompajler sa odgovarajućim opcijama, a kompajler će automatski pozvati linker sa odgovarajućim opcijama. Da u ovom programu koristimo spoljne biblioteke, parametre bi prosledili linkeru kroz opcije kompajlera (najčešće korišćene "-l", "-L" i "-s" opcije).

Elem, u ovom slučaju, dovoljno je otkucati samo:
Kod: Obeleži sve
gcc -o proba proba.o


Kreiran je izvršni program proba.
Kod: Obeleži sve
ls
proba proba.c proba.o


Sada možemo i testirati program
Kod: Obeleži sve
./proba


S obzirom da se ovaj program sastoji samo od jedne datoteke, generisanje objektne datoteke možemo i preskočiti. Tako GCC kompajler možemo pokreniti i na ovaj način:
Kod: Obeleži sve
gcc -o proba proba.c


Da bismo obrisali izvršni program i objektne datoteke, koristimo standarni *niks program za brisanje datoteka "rm":
Kod: Obeleži sve
rm proba proba.o


Makefile

Ovaj proces možemo automatizovanje korišećenjem alatke make. Make čita posebnu tekstualnu datoteku koja se zove Makefile i na osnovu pravila u njoj izgrađuje program. Pored izgradnje, make se može koristiti i za prateće operacije, kao što je brisanje privremenih datoteka ili izvršnog programa.

Ovo je vrlo jednostavan Makefile primer
Kod: Obeleži sve
CFLAGS=-O2 -Wall

proba: proba.c
   $(CC) $(CFLAGS) -o $@ $<

clean:
   $(RM) proba

.PHONEY: clean


CFLAGS je promenljiva koja sadrži parametre kompajlera. U ovom slučaju opcija sa optimizaciju "-O2" i prikazivanje upozorenja "-Wall".

Sledeće dve linije sadrže pravilo za izgradnju izvršne datoteke:
Kod: Obeleži sve
proba: proba.c
   $(CC) $(CFLAGS) -o $@ $<


Prva linija ima sledeći oblik:
Kod: Obeleži sve
cilj: zavisnosti


Nakon nje sledi linija sa pravilima kako izgraditi "cilj". Makefile datoteka takođe ima promenljive. One su označene sa $ i nemaju tip. Recimo $(CFLAGS) će pri izvršavanju pravila biti zamenjenom sa "-O2 -Wall". CC je promenljiva koja definiše kompajler. Može se postaviti ručno, ili kao u ovom primeru koristiti predefinisanu vrednost. $@ je promenljiva koja će biti zamenjena sa vrednošću koju ima "cilj". $< je promenjljiva koja će biti zamenjena sa vrednošću koje ima prva "zavisnost" u listi.

Tj konkretno, ova linija:
Kod: Obeleži sve
   $(CC) $(CFLAGS) -o $@ $<


će biti zamenjena pri izvršavanju sa:
Kod: Obeleži sve
cc -O2 -Wall -o proba proba.c


Primetili ste da druga linija počinje sa razmakom? On je neophodan. Sva pravila za izgradnju cilja "cilj" moraju biti odvojena razmakom.

Sledeće linija takođe sadrži cilj, ali ne i zavisnosti.
Kod: Obeleži sve
clean:
   $(RM) proba


Ovo je pravilo za brisanje izvršne datoteke. RM je promenljiva koja je već predefinisana. Njena vrednost je "rm -f"

S obzirom da pravilo za "clean", ne sadrži zavisnosti, moramo ga tako i obeležiti. Tome služi poslednja linija:

Kod: Obeleži sve
.PHONY: clean


Napomene

BSD sistemi koriste make alatku koja ima nešto drugačiju sintaksu nego tradicionalna make alatka. Ako koristite *BSD sistem, moraćete instalirati/pokrenuti neku od make alatki koja podržavaju tradicionalni make format: GNU make ili smake. Za korisnike GNU/Linuksa: ako naiđete na BSD-oliki Makefile, postoji port BSD make za Linuks. Zove se pmake i dolazi podrazumevano uz Slackware. Drugi, alternativni (i možda ažurniji) port je dostupan i sa SlackBuilds.org.
bocke  muški
Administrator
Korisnikov avatar
 
Postovi: 3673
Pridružio se: 04 Feb 2011, 21:32
Lokacija: Beograd
Zahvalio se: 448 puta
Pohvaljen: 559 puta


Post Napisano: 18 Okt 2012, 13:51

Potkrala se jedna mala greška u snimku: trebalo bi da stoji
Kod: Obeleži sve
.PHONY: clean

umesto
Kod: Obeleži sve
.PHONEY: clean
bocke  muški
Administrator
Korisnikov avatar
 
Postovi: 3673
Pridružio se: 04 Feb 2011, 21:32
Lokacija: Beograd
Zahvalio se: 448 puta
Pohvaljen: 559 putaPovratak na Programiranje

Ko je na mreži

Korisnici koji su trenutno na forumu: Nema registrovanih korisnika i 1 gost

cron