Dodavanje novog korisnika

Uputstva, saveti i trikovi

Moderator: Urednik

Post Reply

Administrator
Administrator
offline
User avatar

Posts: 861
Joined: 25 May 2008, 10:44
Location: Valjevo, Srbija

Post Napisano: 25 Feb 2012, 22:34


Ovo mini-uputstvo se primarno odnosi na dodavanje novog korisnika nakon instalacije Slackware Linux-a i prvog pokretanja sistema, ali se može koristiti i za dodavanje novog korisnika u bilo kom trenutku.

Nakon instalacije i prvog logovanja u sistem dočekaće vas konzola (a ne grafički desktop menadžer kao što ste kod drugih distroa navikli). Slackware je višekorisnički OS i da bi se sistem mogao koristiti potrebno je logovati se na njega sa korisničkim imenom i lozinkom prethodno kreiranog korisnika. Jedini trenutno definisani korisnik sistema je root (on je kreiran tokom samog procesa instalacije). Dakle, prvi korak je da se ulogujete kao root:

username: root
password: šifra koju ste kreirali tokom instalacije sistema

Ukoliko sve prođe kako treba dočekaće vas root okruženje koje se prepoznaje po tome što u promptu stoji #

Code: Select all

korisnik@hostname #
Neophodno je da kreirate bar jedan običan korisnički nalog (kojim ćete se logovati na sistem) jer nikako nije preporučljivo da sistem koristite kao root (iako je Slackware jedan od retkih distroa na kome je moguće startovati GUI kao root). Root nalog se koristi samo za sistemske promene (instalaciju i deinstalaciju programa/paketa i administraciju sistema).

Korisnik se kreira komandom adduser

Code: Select all

# adduser
Mala napomena: na slikama koje slede, opcije koje se nalaze u [ ] (srednjim zagradama) su podrazumevane i biraju se pritiskom na taster ENTER (nije ih neophodno upisivati). Ukoliko ne želite prihvatiti te podrazumevane vrednosti opcija onda upišite željenu vrednost pa pritisnite taster ENTER.
adduser1.png
adduser1.png (4.39 KiB) Viewed 1654 times
U ovom koraku dodavanja korisnika neophodno je dodati korisničko ime koje će korisnik koristiti prilikom logovanja na sistem. Tasterom ENTER prihvatate unesenu vrednost i nastavljate dalje. Za potrebe kreiranja ovog uputstva koristi se korisničko ime pedja.
  • User ID - pritisnite ENTER i sistem dodeljuje sledeći slobodan ID
  • Initial group (users) - pritisnite ENTER i ovaj korisnički nalog će biti dodat u korisničku grupu "users"
adduser2.png
Pritisnite kursorsku strelicu na gore kako bi se pojavila lista dodatnih grupa u koje će ovaj korisnički nalog biti učlanjen i ENTER da bi potvrdili izbor

Sledi samo pritiskanje tastera ENTER (biraju se podrazumevane sistemske postavke)
  • home directory - ENTER
  • shell - ENTER
  • expiry date - ENTER
adduser4.png
Pritiskom na ENTER još jednom prihvatate sve navedene postavke (pred vama je lista postavki koje će biti primenjene) i ovim korakom se kreira nalog. Još uvek nije sve gotovo :grin:

Opcije First name, work...nisu neophodne za kreiranje korisničkog naloga i možete ih preskočiti (tasterom ENTER, naravno :grin: ).

Napomena: polako pritiskajte ENTER da ne bi slučajno pritisnuli i ENTER na sledećem koraku a to je kreiranje lozinke za korisnički nalog (obavezno je imati lozinku).

Lozinku upisujete dva puta minimum (važe ista pravila kao i za kreiranje root lozinke tokom instalacije) - prvi put je unosite, drugi put je potvrđujete (provera ispravnosti.
adduser5.png
Poslednje ENTER završava proces kreiranja.

Ostaje još da se ulogujete kao korisnik kojeg ste upravo kreirali. Prvo se izlogujete iz root okruženja komandom

Code: Select all

# exit

a zatim se logujete kao običan korisnik (koji je upravo kreiran).
Komandni prompt običnog korisnika ima $ umesto # (to je osnovna vizuelna razlika).

Nakon svega, možete pokrenuti grafičko okruženje komandom

Code: Select all

$ startx


Post Reply

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 4 guests