tracepkg

Prikazi softvera i linkovi za preuzimanje

Moderators: Slackmuz, Urednik

Post Reply

Administrator
Administrator
offline
User avatar

Posts: 846
Joined: 25 May 2008, 10:44
Location: Valjevo, Srbija

Post Napisano: 22 Feb 2012, 11:53


Tracepkg je alat koji je od velike pomoći administratorima Slackware sistema ali i običnim korisnicima koji se povremeno bave određenim aktivnostima koji spadaju u domen administracije sistema:
  • manipulacija paketima koji su instalirani na sistemu
  • instalacija novih paketa
  • provera i prikaz liste zavisnosti (paketi od kojih zavisi normalan rad instaliranog paketa)
  • provera i prikaz liste pakete koji zavise od rada izabranog paketa
Tracepkg nije menadžer paket za automatsku instalaciju i rešavanje zavisnosti (instalaciju paketa od kojih zavisi normalan rad željenog paketa) već je to alat koji može pomoći u donošenju odluke o instalaciji/reinstalaciji/nadogradnji/uklanjanju određenog paketa. Pomoću njega je moguće izvršiti i sve pomenute operacije (na isti način kako to radi slackpkg recimo) ali bez direktne manipulacije zavisnim paketima.

Download:

32bit
http://repository.slacky.eu/slackware-1 ... /1.1.0rc2/

64bit
http://repository.slacky.eu/slackware64 ... /1.1.0rc2/

Priprema za korišćenje:

Ovaj alat se povišenim (root) privilegijama. Pre prvog pokretanja ovog alata potrebno je izvršiti podešavanje konfiguracionog fajla (ovo je neophodno samo ako koristite 64bit instalaciju sistema i/ili drugu procesorsku arhitekturu). Otvorite fajl pomoću omiljenog tekstualnog editora

Code: Select all

# nano /etc/tracepkg/tracepkg.conf
Ako koristite 64bit Slackware pronađite liniju

Code: Select all

BIT=32
i promenite je u

Code: Select all

BIT=64
Ako koristite sistem koji je baziran na drugoj procesorskoj arhitekturi (powerPC recimo) pronađite liniju

Code: Select all

ENC=LSB
i promenite je u

Code: Select all

ENC=MSB
Napomena: LSB se koristi bez obzira da li je u pitanju 32bit ili 64bit sistem

Ostaje da promenite još jedan parametar. Ako želite da se operacija nad nekum paketom odvija automatski (bez akcije od strane administratora) pronađite liniju

Code: Select all

AUTO=0
i promenite je u

Code: Select all

AUTO=1
Napomena: preporučeno je da opcija AUTO ima vrednost 0 jer ćete tako imati bolju kontrolu nad radom ovog alata

Snimite fajl i izađite iz njega. Na početku je potrebno uraditi sinhronizaciju instaliranih paketa a ona se vrši komandom

Code: Select all

# tracepkg --sync
i može potrajati i nekoliko desetina minuta u zavisnosti od brzine procesora i broja instaliranih paketa na lokaciji /var/log/packages.

Upotreba:

Kada se proces sinhronizacije završi, tracepkg koristite na sledeći način:

Code: Select all

# tracepkg <opcija> ime_paketa
Najčešće korišćene opcije su:
-s
pronalazi pakete koji zavise od rada izabranog paketa i prikazuje ih u listi

-d
pronalazi pakete od kojih zavisi rad izabranog paketa i prikazuje ih u listi

Za detaljan spisak opcija pogledajte man stranu ovog alata

Code: Select all

man tracepkg


Post Reply

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 3 guests